Az Intézetről

A vallás az erdélyi magyarok identitásának kiemelkedően fontos összetevője. Részint ez magyarázza, hogy az Európa „legvallásosabb” országát képviselő Románián belül is az erdélyi magyarság vallásossági mutatói kedvezőbbek. Ugyanakkor azonban a globális vallási átalakulások ebben a térségben is egyre inkább éreztetik hatásukat, amelyek kutatása az erdélyi egyházi és vallási sajátosságok kutatása mellett közvetlenül hozzásegíthet a kedvezőtlen társadalmi folyamatok kivédéséhez vagy csökkentéséhez.

Erdélyben bár számos valláskutatással foglalkozó szakember tevékenykedik különböző tudományterületű felsőoktatási beágyazottsággal, tevékenységüket összehangoló intézményi-szervezeti forma nem alakult ki, jelenleg az erdélyi valláskutatás tervezett és összehangolt jellegéről nem beszélhetünk. Ennek a hiányosságnak a pótlását, ezt a felelősséget kívánja vállalni a Vallásszabadság Háza keretében helyet kapó Valláskutató Intézet. Tevékenysége által a vallásszabadság történelmi eszméjét a mai erdélyi társadalom valóságába igyekszik átemelni a békés egyházi együttélést elősegítő felekezetközi valláskutatás serkentése és összehangolása által. Küldetésének tekinti hozzájárulni ahhoz, hogy a társadalmi és kulturális folyamatok jobb ismerete által a vallás továbbra is az erdélyi magyar ember identitásának meghatározó eleme maradjon.

Az Intézet céljai

  1. Valláskutatások tervezése és kivitelezése az erdélyi magyarság körében, illetve a romániai népességen belül.
  2. Az erdélyi magyar valláskutatás összefogása, a kutatók bevonásával az intézet munkájába.
  3. A felekezetközi együttműködés elősegítése a valláskutatásokban.
  4. Konferenciák és más szakmai fórumok szervezése.
  5. Tanulmányok és kutatási eredmények közlése, kiadványok megjelentetése.
  6. Szakmailag kapcsolódó kutatások eredményeinek népszerűsítése.